Parts for CC71 Container

Part NameTube SizeDim ADim BDim CDim DDescriptionQty
CC-32.50"---Call For Print------Flanges Down 3.75" All Over
CC7105LH Leg (2) 7ga x 9.5625" x 13.13"
CC7106RH Leg (2) 7ga x 9.5625" x 13.13"
CC711011ga 2" x 2" Tube (2)
CC711111ga 2" x 2" Tube (2)
CC71223/8 Latch (4) 1.25" x 4.38"
CC7124LH Z Lock (2) 10ga x 3.4" x 5.5"
CC7128RH Rod Slide (2) .13" x 5.687" x Dev. Length
CC7129LH Rod Slide (2) .13" x 5.687" x Dev. Length
<- Back